STOWARZYSZENIE KINA POLSKIE

ROK ZAŁOŻENIA – 1992

Konto: PKO BP S.A. XV o/Warszawa
37 1020 1156 0000 7802 0063 7900

ADRES DO KORESPONDENCJ
(BIURO)
Aleja Wilanowska 67d/8,
02-765 Warszawa

Stowarzyszenie KINA Polskie