STOWARZYSZENIE KINA POLSKIE

ROK ZAŁOŻENIA – 1992

STATUT STOWARZYSZENIA KINA POLSKIE
ZOBACZ: STATUT STOWARZYSZENIA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA
ZOBACZ: DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

ADRES DO KORESPONDENCJ - BIURO
STOWARZYSZENIE KINA POLSKIE
Aleja Wilanowska 67d/8,
02-765 Warszawa
Konto: PKO BP S.A. XV o/Warszawa
37 1020 1156 0000 7802 0063 7900

Kim jesteśmy i co robimy...

Zbigniew
Żmigrodzki

Mazowieckie

HONOROWY
PREZES
Ewa
Krawczyk

Zachodniopomorskie

PREZES
Piotr
Bigos

Łódzkie

ZARZĄD
Justyna
Deptuch-Cmela

Podkarpackie

ZARZĄD
Adam
Rapacz

Małopolskie

ZARZĄD
Iwona
Bojko

Dolnośląskie

ZARZĄD

Oto co robimy!

Reprezentujemy

Wspieramy

Biznes

Stowarzyszenie KINA Polskie