Nowy adres do korespondencji:

STOWARZYSZENIE KINA POLSKIE
(BIURO)
Aleja Wilanowska 67d/8,
02-765 Warszawa

Stowarzyszenie KINA Polskie